Vad är granit?

Granit är den vanligaste bergarten i hela världen. Den bildas när magma från jordens kärna långsamt kyls ner. Det tar väldigt lång tid för granit att bildas. Granit kan kännas igen på den grovkorniga strukturen och dess hårdhet. Granit är nämligen mycket hård och sprickfri vilket gör det till ett eftersökt material till gatubeläggning och murverk. Det är också av den anledningen som granit är vanligt i väggar på äldre byggnader så som stora tempel. Förutom att vara sprickfri har granit även högt motstånd mot tryck, stötar och deformering.

>> Köp natursten hos Golvpool

Granit är helt massiv utan någon inre struktur. Det benämns som en hårdsten tillskillnad från marmor som är en lössten. Granit ses som en sten med med genomgående bra egenskaper och är anledningen till att det är dyrt. En byggnad, mur, eller skulptur i granit håller sig väldigt länge. Det går bara att se på det första templet; Brihadeeswara Temple i Tanjore, Indien. Det står fortfarande starkt med många detaljer synliga och orörda av väder. Templet var byggt på 1000-talet, alltså är templet ungefär 1000 år gammalt och tack vare att det är byggt i granit håller det än. I templet finns även intakta skulpturer i granit från samma tid och målningar i granit taket är även dem fortfarande någorlunda hela. Om det är för att graniten stängt ute allt som kan tära på det eller om målningen i sig själv är hållbar kan debatteras. Dock är det troligaste att tack vare graniten så har templet, både dess utsida och insida, hållit sig levande i 1000 år.

Modern användning av granit är just i gatubeläggning, murverk och skulpturer. Många gravstenar är idag i granit då de kräver mindre underhåll och håller längre utan att behöva bytas ut på grund av hårt väder. Oavsett vilken storstad man lever intill så finns det granit i gatubeläggningen i alla. Vanligast är det att granit används på stora samlingsplatser så som torg eller stadshus. Det är för att mycket folk passerar vilket i sin tur sätter krav på hur bra gatubeläggningen är. Skulle man inte använda granit skulle dessa platser förmodligen ha stora hål i gatan väldigt ofta på grund av den flitiga användningen.

Granit används även i byggnader för att minska slitaget på även denna punkt. Aberdeen i Skottland är känt som ”Granitstaden” då hus och byggnader är uteslutande i granit.